Свободен пазар на електроенергия

Игри

Информация за страница Свободен пазар на електроенергия

   От 1-ви януари 2007-ма година съгласно изискванията на Европейския съюз е отворена правната рамка в енергийния отрасъл. Тя е подготвена напълно, което има важна роля за установяването на свободен пазар на електроенергия. От своя страна Държавната комисия по енергийно и водно регулиране е инстанцията, която след въпросната дата се заема с изготвянето на нови проекти, които са насочени пак в тази насока. Законът за енергетиката е много важен в случая, защото именно благодарение на него се предвиждат клиентите да си избират доставчик на електроенергия, както и да постигат договореност с него по отношение на цените. Това обаче не се отнася за всички клиенти, а само за такива, които имат присъединени на средно напрежение обекти. Има и още много други важни за споделяне неща, когато става дума за пазара за електроенергия от типа свободен. В наши дни той е изключително актуален и помага на хората в тяхното ежедневие.

   ДКЕВР издава лицензи и на трите електроснабдителни дружества в страната, като това паметно събитие се случва през 2013-та година и от тогава досега свободен пазар на електроенергия се разраства и увеличава в значителна степен. Обезпечаването на електроснабдяването е това, което в крайна сметка се постигна благодарение на въведените през месец май 2013-та промени, като това стана съгласно основното изискване на вече споменатия закон за енергетиката, известен просто като ЗЕ. Обезпечаването е пряко свързано с онези клиенти, които са останали без обекти, подложени на средно напрежение. За всички тях промените предвиждат снабдяване, тъй като поради една или друга независеща от тях причина са останали временно или за постоянно без доставчик. ДПИ е едно от важните неща, на които трябва да се акцентира в случая, като интересуващите се потребители биха могли да научат много ценна и полезна за тях информация благодарение на онлайн пространството. В него има много източници като сайтове или пък електронни медии, в които ежедневно се публикуват и актуализират новините от сферата на електроенергията. Тя е несъмнено едно от най-важните открития за човечеството и като такава днес прави живота ни много по-лесен е ефективен. Едва ли по света има хора, които да не са оценили ползите от тока.

    Свободен пазар на електроенергия се различава съществено от регулирания такъв, защото при него търговията се извършва едва след като доставката е направена и обхваща период от около 30 дни, което пък е точно един месец. При свободния пазар търговията се извършва непосредствено преди момента на доставката, а по отношение на търговската част, търгуват се количества на часова база. От всичко това логично може да се направи заключението, че се стига до предварително планиране на очакваното потребление за всеки час. Спрямо направените предварителни прогнози, всяко отклонение ще доведе до наличието на дисбаланс или небаланс, което пък е съпътствано от нови разходи. Балансиращите групи е това, което би могло да спаси положението, като за тяхното оформяне съществена роля изиграва не друг, а именно потребителите на свободния пазар за електричество. По този начин те си гарантират безпроблемно ползване на тока, така че да извършват потребностите си.

Етикети:   Ел.енергия
eXTReMe Tracker